פלאש לוידאו: טיפים

פלאש לוידאו: טיפים

1. גודל המסמך (במה) צריך להתאים למידות שיטת שידור הוידאו. שיטת השידור הנהוגה בישראל היא PAL
720 w X 576 hבפיקסלים. בשידור HD יש צורך כמובן לעדכן את המידות.
2. על הסרטון להתנגן בקצב של 50 תמונות (פריימים) בשניה (25 תמונות בשנייה X 2 שדות לכל פריים וידאו).
3. על הסרטון להיות פרוס ע"ג הטיים-ליין ללא כפתורי משנה, כלומר ללא moive clips
4. יש להתחשב בגבולות איזור השידור ע"ג המרקע – Safe Zone Area:
האיזור הנראה לעין הצופה קטן (בגובה וברוחב) מסך גודל שידור הוידאו.
5. יש להימנע מקווים אופקיים בעובי של פיקסל בודד, בשל בעיית ריצוד בעת השידור.
6. לצבע האדום מגבלת איכות בעת השידור. אין להשתמש בערכים קיצוניים של R=255, G=0, B=0.
במקום זאת, יש להעדיף את הערכים הבאים: R=181, B=0, B=0
7. גם לצבע הלבן מגבלות של ריצוד ובוהק-יתר: אין להשתמש בערכים קיצוניים של R=255, G=255, B=255.
במקום זאת, יש להעדיף את הערכים הבאים: R=235, B=235, B=235
8. במידה ונעשה שימוש בפונטים מחוץ למערכת הפעלת "חלונות" – יש לצרפם.
9. קובץ הסאונד יישלח בנפרד.
10. לא הוצאנו פטנט על עצות אלו, אך הן מבוססות על-סמך ניסיוננו בתחום.
בהצלחה!